Σεμινάριο σχεδιασμού παιδαγωγικών δράσεων
στα ελληνικά μνημεία UNESCO

Image

Το διήμερο σεμινάριο με τίτλο "Σεμινάριο σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων στα ελληνικά μνημεία UNESCO" διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 19-20 Ιουνίου 2024.

Στόχος είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών, σχολικών συμβούλων και υπεύθυνων σχολικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων αειφορίας κλπ. των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης για το νέο πολυδιάστατο εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Μνημειώδεις Περιπέτειες στα ελληνικά μνημεία της UNESCO» που σχεδίασε και υλοποίησε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠΠΟ, προκειμένου να συμβάλλουν στη διάχυση του στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που εποπτεύουν. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και μέσα από αναλυτικές εισηγήσεις και δημιουργικά εργαστήρια θα αναδειχθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του εργαστηρίου της 2ης ημέρας οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής θα γίνει επιλογή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανδρομάχη Κατσελάκη
Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας ΔΑΜΕΕΠ
Αθηνά Παπαδάκη
MSc Αρχαιολόγος Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας ΔΑΜΕΕΠ
Νικήτας Γεωργιόπουλος
Αρχαιολόγος Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας ΔΑΜΕΕΠ

Image