Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο!
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να το κατεβάσετε.

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο και την εγκύκλιο του σεμιναρίου