Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη!

Μετά από επιλογή οι τελικοί συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η εγγραφή - συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες στο δια ζώσης σεμινάριο μπορούν να αιτηθούν να λάβουν βεβαίωση μετά τη λήξη του σεμιναρίου.